Cơ hội nghề nghiệp

RED ARROW mở ra cho bạn không chỉ một cơ hội có một công việc hấp dẫn, mà còn rất nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp phong phú và lâu dài.

Gia nhập RED ARROW, bạn có thể tự hào khi trở thành một thành viên chính thức của Công ty cổ phần Hồng Tiễn với bề dày kinh nghiệm trên 10 năm.

Những vị trí đang tuyển dụng