Trang chủ Sitemap Liên hệ English
Tìm kiếm nâng cao
Tin tức Sự kiện
Quy trình áp dụng chứng thư số giao dịch với Ủy ban Chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ra Quyết định số 480/QĐ-UBCK ngày 29/06/2011 ban hành Quy trình hướng dẫn công ty chứng khoán áp dụng chứng thư số công cộng trong giao dịch điện tử với UBCKNN.

Theo đó, các văn bản, thông điệp điện tử khi gửi/nhận được sử dụng chứng thư số công cộng VNPT-CA để ký trước khi đính kèm vào Email có giá trị thay thế cho văn bản có đóng dấu (bản cứng). Việc gửi/nhận email phải được thực hiện bằng ứng dụng MS Outlook hoặc Outlook Express; các thư điện tử phải được sử dụng chứng thư số để ký và mã hóa trước khi gửi.

Các file tài liệu của công ty chứng khoán trước khi gửi đến UBCKNN phải được ký bằng khóa riêng trong chứng thư số của công ty chứng khoán. Email sau khi được tạo lập và đính kèm file tài liệu cũng phải được ký bằng khóa riêng trong chứng thư số của công ty chứng khoán, sau đó mã hóa với khóa công khai trong chứng thư số của UBCKNN.

Cũng theo Quyết định này, UBCKNN còn quy định các loại báo cáo mà công ty chứng khoán phải nộp cho UBCKNN và quy trình thực hiện gửi báo cáo. Cụ thể, khi cần thiết, chứng từ giấy cũng có thể chuyển sang chứng từ điện tử, nhưng phải phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ giấy; có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử và có chữ ký và họ tên người thực hiện chuyển chứng từ giấy sang chứng từ điện tử.

Trong trường hợp hệ thống của công ty chứng khoán có sự cố dẫn đến không sử dụng được chứng thư số, công ty thông báo cho bộ phận Văn thư của UBCKNN bằng điện thoại hoặc thư điện tử và gửi báo cáo bằng bản cứng có đóng dấu đúng thời hạn theo quy định; sau khi sự cố được khắc phục, công ty chứng khoán gửi lại báo cáo bằng văn bản điện tử để UBCKNN lưu.

Trường hợp hệ thống Email của UBCKNN gặp sự cố, UBCKNN thông báo cho các công ty chứng khoán thông qua cổng thông tin điện tử của UBCKNN và đề nghị các công ty gửi báo cáo bằng bản cứng có đóng dấu. Sau khi sự cố được khắc phục, UBCKNN thông báo bằng thư điện tử đề nghị các công ty chứng khoán gửi lại báo cáo bằng văn bản điện tử để UBCKNN lưu…

Tin tức khác
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai chữ ký số
Red Arrow - Số một trong lĩnh vực CA, EPAYMENT
sự kiện
Banknetvn bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới
Hồng Tiễn cung cấp thiết bị PKI Token cho Nacencomm
Hồng Tiễn triển khai cấp Chứng thư số khu vực Đà Nẵng
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai chữ ký số
Hồng Tiễn tham gia tập huấn khai thuế qua mạng cho các doanh nghiệp Bắc Giang