Trang chủ Sitemap Liên hệ English
Tìm kiếm nâng cao
Tin tức Sự kiện
Quy trình cấp, thu hồi chứng thư số của ngành Hải quan

Vừa qua, ngày 19/04/2011, Tổng cục Hải quan đã có Quyết định số 676/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình cấp, thu hồi chứng thư số của ngành Hải quan.

Quy trình này hướng dẫn việc cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng để xác thực thông tin, chứng thực chữ ký số, bảo mật và an toàn thông tin trong các giao dịch điện tử của cơ quan Tổng cục Hải quan và các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan.

Quy trình quy định cụ thể về đối tượng; trường hợp; các bước thực hiện trong quy trình cấp chứng thư số, quy trình thu hồi chứng thư số; trách nhiệm của cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý thuê bao và của từng thuê bao. Theo văn bản này Tổng cục Hải quan ủy quyền cho Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan là cơ quan chủ quản trong ngành Hải quan về cấp, thu hồi chứng thư số. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan có trách nhiệm triển khai và ứng dụng có hiệu quả chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
  
Nội dung chứng thư số được công bố bao gồm:
 
a.       Tên tổ chức cung cấp chứng thư số;
 
b.       Tên của thuê bao;
 
c.        Số hiệu chứng thư số;
 
d.       Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số (không quá 5 năm);
 
đ. Khóa công khai của thuê bao;
 
e. Chữ ký số của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;
 
g. Các hạn chế về mục đích, phạm vi sử dụng, an toàn, bảo mật do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quy định.
 
 
Bạn đọc có thể tham khảo Quyết định số 676/QĐ-TCHQ ngày 19/04/2011 tại mục Thư viện văn bản trên Cổng thông tin điện tử hải quan./.

Theo TCHQ

Tin tức khác
Red Arrow - Số một trong lĩnh vực CA, EPAYMENT
sự kiện
Banknetvn bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới
Hồng Tiễn cung cấp thiết bị PKI Token cho Nacencomm
Hồng Tiễn triển khai cấp Chứng thư số khu vực Đà Nẵng
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai chữ ký số
Hồng Tiễn tham gia tập huấn khai thuế qua mạng cho các doanh nghiệp Bắc Giang